רב שכבתי

עץ רב שכבתי – קורה חזקה ומסיבית המתקבלת מהדבקה של ארבע קורות עץ ויותר. אופן ההדבקה וכיווני הצדדים המודבקים נעשים בהליך ייחודי אשר מקנה לקורה חוזק רב, מפעל הייצור של החברה עובד עם ציוד ומכונות מיוחדות מגרמנייה עם התקנים המחמירים ביותר

רוחב/עובי
210*90210*137210*180
250*90250*137250*180
295*90295*137295*180
340*90340*137340*180
380*90380*137380*180
425*90425*137425*180
470*90470*137470*180
510*90510*137510*180
555*90555*137555*180
600*90600*137600*180